Global Support

CROATIA

U Hrvatskoj ne postoje udruženja pacijenata sa bolestima mastocita ili mastocitozom. Ukoliko želite ostvariti kontakt sa drugim pacijentima možete se javiti Tanji Lakić na dolje navedenoj adresi. Pomoć je moguće dobiti i u Hrvatskom savezu za rijetke bolesti.

Sign up for our newsletter

Get updates from the International Mastocytosis and Mast Cell Diseases Awareness Day committee.