Global Support

MASTOCYTOSE VERENIGING NEDERLAND

 1. De vereniging heeft ten doel: Het door uitwisseling van informatie en door bundeling van lotgenoten ruimere bekendheid te geven aan en meer aandacht te vragen in het algemeen voor de ziekte Mastocytose.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Het mogelijk maken van contacten tussen lotgenoten over het hele land;
  • De communicatie tussen patiënten en artsen, industrie en andere betrokken partijen, waar nodig te verbeteren;
  • Het informeren over medische ontwikkelingen;
  • Het algehele welzijn van patiënten te bevorderen
  • Al hetgeen te doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt met gemeld doel.
De vereniging organiseert elk jaar op de eerste zaterdag in april een landelijke patiëntendag in De Kinderkliniek in Almere.

Sign up for our newsletter

Get updates from the International Mastocytosis and Mast Cell Diseases Awareness Day committee.