Global support

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MASTOCYTOZĘ

Stowarzyszenie Chorych na Mastocytozę zarejestrowane zostało w kwietniu 2016 r. Naszą misją jest zrzeszenie osób chorujących na mastocytozę oraz ich rodzin, pomoc oraz wsparcie, prowadzenie kampanii na rzecz diagnozowania i leczenia chorych oraz propagowanie tematyki dotyczącej mastocytozy oraz innych chorób i nieprawidłowości związanych z pracą mastocytów (komórek tucznych) np. MCAS

Mastocytoza obejmuje grupę chorób charakteryzujących się patologicznym rozrostem mastocytów (komórek tucznych) w skórze, szpiku kostnym, wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych i innych organach. Objawy choroby związane są przede wszystkim z uwalnianiem mediatorów komórek tucznych podczas ich degranulacji (rozpadu) takich jak: histaminy, tryptazy, prostaglandyn, leukotrienów itd. Uwolnienie substancji chemicznych może doprowadzić do objawów takich jak: rumień, świąd, biegunka, niestrawność, nudności, ból żołądka, bóle mięśni/kości, osteoporoza, zmiany w ciśnieniu krwi (zwykle niedociśnienie), anafilaksja, wysokie tętno, bóle głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, zawroty głowy.

Na mastocytozę można zachorować w każdym wieku, z tym, że zachorowania w wieku dziecięcym (najczęściej jest to mastocytoza skórna) dość często ulegają remisji w wieku dojrzewania. Dorośli częściej chorują na układową postać choroby.

Leczenie mastocytozy układowej o powolnym przebiegu (indolentnej) opiera się na leczeniu objawów i unikaniu czynników wywołujących degranulację mastocytów. Leczenie polega na podawaniu leków blokujących receptory histaminowe. W przypadku bardziej agresywnych postaci mastocytozy układowej stosuje się leczenie cytoredukcyjne (chemioterapię).

Oprócz mastocytozy istnieją również inne choroby związane z nieprawidłową pracą komórek tucznych jak na przykład Zespół Aktywacji Komórek Tucznych (MCAS – Mast Cell Activation Syndrome), w którym objawy oraz leczenie są podobne jak w przypadku mastocytozy.

Sign up for our newsletter

Get updates from the International Mastocytosis and Mast Cell Diseases Awareness Day committee.