Mast Cell Info

CZECH

Úvod

Cílem této webové stránky je poskytnout pacientům z různých zemí prostor ke sdílení a vyhledávání informací o mastócytóze.

Tento projekt si klade za cíl poskytovat nejen obecné informace o tomto onemocnění, ale také kontakty na jednotlivé podpůrné spolky pro masto-pacienty z různých zemí za účelem usnadnění jejich vzájemné komunikace.

Žírné buňky – Mastocyty

Žírné buňky jsou součástí imunitního systému. Jsou produkovány kostní dření odkud putují do tkání, kde se usazují poblíž cév nebo nervů. Za normálních okolností se nenacházejí v periferní krvi, proto lze přítomnost žírných buněk zjistit výhradně biopsií tkáně (např. kůže nebo kostní dřeně), ale ne ze vzorku krve.

Žírné buňky produkují a uchovávají mediátory (např. histamin), které se z nich pak mohou uvolňovat, což následně vede k projevům symptomu.

Mastocytóza

Jak již bylo řečeno, mastocyty (žírné buňky) jsou součástí imunitního systému každého člověka. Rozdíl u pacientů trpících mastocytózou je abnormální růst a hromadění žírných buněk v jednom nebo více orgánových systémech (např. kůže, kostní dřeň, játra, slezina).

Mastocytóza je onemocnění, které se může projevovat mnoha různými způsoby.

Symptomy

Symptomy jsou často způsobeny degranulací nebo uvolněním (vylitím) mediátorů z žírných buněk.

Žírné buňky obsahují granule mediátorů včetně histaminu, které mohou být uvolněny ven z žírné buňky. Toto uvolnění mediátorů může vést k projevu symptomů jako je flush (červenání), svědění, průjem, špatné trávení, nevolnost, břišní bolesti, svalová bolest a bolest kostí, osteoporóza, změny krevního tlaku (obvykle pokles krevního tlaku – hypotenze), anafylaxe, zrychlený tep, bolest hlavy, problémy s koncentrací, únava, závratě, podrážděnost, deprese atd.

U každého typu mastocytózy mohou být symptomy akutní nebo chronické. Síla symptomů může být mírná nebo život ohrožující a může záviset na spouštěčích, které se mohou výrazně lišit u jednotlivých pacientů.

Světová zdravotnická organizace WHO – klasifikace mastocytózy

Kožní mastocytóza (Cutaneous Mastocytosis, CM)

 • Makulopapulózní kožní mastocytóza (MPCM), dříve: Urticaria Pigmentosa (UP)
 • Difuzní kožní mastocytóza ( DCM)
 • Mastocytom

Systémová mastocytóza (Systemic mastocytosis, SM)

 • Indolentní systémová mastocytóza (nejčastější forma systémové mastocytózy)
  • Izolovaná mastocytóza kostní dřeně (BMM)
  • Doutnající systémová mastocytóza (SSM)
 • Systémová mastocytóza spojená s klonální hematologickou nemocí z jiných buněk než mastocytů (SM-AHNMD)
 • Agresivní systémová mastocytóza (ASM)
 • Leukémie žírných buněk (MCL)
 • Sarkom z žírných buněk (Mastocytový sarkom)
 • Extrakutánní mastocytom

Světová zdravotnická organizace rozděluje mastocytózu na dvě různá onemocnění: kožní mastocytózasystémová mastocytóza.

1. Kožní mastocytóza (CM), což je výhradně dermatologické onemocnění, ačkoli symptomy mohou být systémové.

U kožní mastocytózy je nahromadění žírných buněk izolováno v kůži. Jde VŽDY o benigní (nezhoubné) onemocnění.
Kožní mastocytóza postihuje především děti a u většiny z nich odeznívá okolo puberty.
Ve většině případů není kožní mastocytóza dědičná.

a) typy kožní mastocytózy

Makulopapulózní kožní mastocytóza (MPCM), dříve: Urticaria pigmentosa (UP) je nejčastějším typem kožní mastocytózy. Projevuje se mnohočetnými malými růžovými nebo hnědými skvrnami, popř. zduřeninami na těle, obvykle však ne v obličeji.

Telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP) je vzácná druhotná forma MPCM. Projevuje se jako přetrvávající růžové skvrny na kůži těla u dospělých pacientů. Můžeme pozorovat také flush (červenání) a svědění.

Difuzní kožní mastocytóza (DCM): velmi vzácná forma projevující se zhrubnutím kůže a snadno se tvořícími puchýři.

Mastocytom: druhá nejvzácnější forma vyskytující se u kojenců a batolat. Může se projevovat jedním nebo mnohočetnými vystouplými uzlinkami.

b) kritéria pro diagnózu kožní mastocytózy

Diagnóza kožní mastocytózy je založena na klinickém a histologickém rozboru kožních ložisek a absenci jednoznačných projevů systémového typu mastocytózy, což je:

 • typický exantém, Dariérův příznak
 • biopsie kůže s pozitivním nálezem:
  • mastocytární infiltrát (nad 15 buněk) neborozptýlené žírné buňky (více než 20 buněk)
  • zjištění mutace c-KIT

2. Systémová mastocytóza (SM) je hematologické onemocnění

Systémová mastocytóza je myeloproliferativní neoplasma. K množení žírných buněk dochází nejméně v jednom orgánu (obvykle v kostní dřeni) a musí být potvrzeno biopsií.

Kožní projevy mohou, ale také nemusí být přítomny. Systémová mastocytóza se obvykle objevuje u dospělých pacientů. Má chronický průběh a je nevyléčitelná.

Prognózy jsou u systémové mastocytózy obvykle příznivé. Ve vzácných případech může jedna forma systémové mastocytózy přejít v jinou. Ve většině případů není systémová mastocytóza dědičná.

a) typy systémové mastocytózy

Indolentní systémová mystocytóza (ISM): je nejčastějším typem systémové mastocytózy. Může zůstat beze změny po celý život nebo ve vzácných případech přejde do jiného typu mastocytózy. Jedním jejím druhotným typem je Dřeňová mastocytóza, která není nikdy provázena kožními projevy. Druhým typem jeDoutnající systémová mastocytóza, která vykazuje vyšší zatížení žírných buněk.

Systémová mastocytóza s klonálním hematologickým nemastocytárním onemocněním (SM-AHNMD): několik typů krevních onemocnění. Mohou být zjištěny běžným krevním testem nebo biopsií kostní dřeně.

Agresivní systémová mastocytóza (ASM): toto onemocnění je provázeno poškozením minimálně jednoho orgánu. Kožní projevy jsou u tohoto typu vzácné.

Mastocytární leukémie (MCL): jedná se o extrémně vzácné hematologické onemocnění. Kožní projevy se u tohoto typu nikdy nevyskytují.

Existují dva velmi vzácné typy nádorů z žírných buněk. Mastocytový sarkom, který je maligní a Extrakutánní mastocytom, který je benigní a vyskytuje se na různých místech v těle, ale ne na kůži.

b) kritéria pro diagnózu systémové mastocytózy

Diagnóza systémové mastocytózy může být stanovena u pacientů jejichž biopsie vnitřního orgánu (obvykle kostní dřeně) splňuje alespoň jedno hlavní nebo nejméně tři vedlejší kritéria.

Hlavní kritérium

Multifokální, densní mastocytární infiltráty (nad 15 buněk)

Vedlejší kritéria

 1. více než 25% žírných buněk je atypických (vřetenobuněčných nebo protáhlých)
 2. průkaz bodové mutace v kodonu 816 genu KIT
 3. mastocyty s koexpresí CD2 anebo CD25
 4. celková tryptáza v séru nad 20 ng/ml

c) další vyšetření zahrnují: celkový krevní obraz, ultrazvuk, DEXA scan, endoskopické vyšetření.

Léčba

Léčba indolentní systémové mastocytózy je zaměřena na symptomy a spočívá ve vyhýbání se spouštěčům, které mohou způsobit degranulaci žírných buněk. K léčbě se používají antagonisté histaminových receptorů (antihistaminika). U agresivnější formy systémové mastocytózy se užívá specifická cytostatická léčba (chemoterapie). Zřídka je nezbytná také polychemoterapie, ozařování, nebo transplantace kmenových buněk.

Literatura

European Competence Network on Mastocytosis. Information On Mastocytosishttp://www.ecnm.net/

Horny. HP. Mastocytosis: an unusual clonal disorder of bone marrow-derived hematopoietic progenitor cells. Am J Clin Pathol. 2009 Sep;132(3):438–47.

Valent P, Horny HP, Escribano L, Longley BJ, Li CY, Schwartz LB, Marone G, Nunez R, Akin C, Sotlar K, Sperr WR, Wolff K, Brunning RD, Parwaresch RM, Austen KF, Lennert K, Metcalfe DD, Vardiman, JW, Bennett JM. Diagnostic criteria and classification of mastocytosis: a consensus proposal. Leuk Res. 2001 Jul;25(7):603–626.

Valent P, Akin C, Sperr W, Horny HP, Arock M, Lechner K, Bennett JM, Metcalfe D. Diagnosis and treatment of systemic mastocytosis: state of the art. Br J Haematol. 2003 Sep;122(5):695–717.

Valent P, Akin C, Sperr WR, Mayerhofer M, Födinger M, Fritsche-Polanz R, Sotlar K, Escribano L, Arock M, Horny HP, Metcalfe DD. Mastocytosis: pathology, genetics, and current options for therapy. Leuk Lymphoma. 2005 Jan;46(1):35-48.

Valent P, Akin C, Escribano L, Födinger M, Hartmann K, Brockow K, Castells M, Sperr WR, Kluin-Nelemans HC, Hamdy NA, Lortholary O, Robyn J, van Doormaal J, Sotlar K, Hauswirth AW, Arock M, Hermine O, Hellmann A, Triggiani M, Niedoszytko M, Schwartz LB, Orfao A, Horny HP, Metcalfe DD.

Standards and standardization in mastocytosis: consensus statements on diagnostics, treatment recommendations and response criteria. Eur J Clin Invest. 2007 Jun;37(6):435–53.

 

Sign up for our newsletter

Get updates from the International Mastocytosis and Mast Cell Diseases Awareness Day committee.